komik eğlenceli şaşırtıcı ilginç esrarengiz gizemli duygulu aktiviteler programlar ve daha birçoğu burada
  PC SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ
 

 

Bu yazıda XP kullanırken çoğu kullanıcının karşılaştığı hataların çözümlerini sizlere anlatacağız


Sorun


NTLDR is compressed!

Çözüm

Sistemi XP CD'si ile başlatın ve kurtarma konsoluna geçerek aşağıdaki komutları sırasıyla yazın
Kod:
CD
 
ATTRIB -C NTLDR

Sorun

Hal dll Bulunamıyor

Çözüm

Sistemi XP CD'si ile başlatın ve kurtarma konsoluna geçerek aşağıdaki komutları sırasıyla yazın
Kod:
Attrib -H -R -S C:Boot.ini
DEL C:Boot.ini
BootCfg /Rebuild
Fixboot

Sorun

Karşılam ekranındaki Gina dll hatası

Çözüm

Kod'u not defterine yapıştırın ve uzantısını vbs yaparak kaydedin Ardından oluşan dosya üzerinde sağ tıklayarak çalıştırın
Kod:
On Error Resume Next
 
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.RegDelete "HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogonGinaDLL"
 
Message = "Your Windows Logon Screen is restored" & vbCR & vbCR
Message = Message & "You may need to log off/log on, or" & vbCR
Message = Message & "restart for the change to take effect."
 
X = MsgBox(Message, vbOKOnly, "Done")
Set WshShell = Nothing

Sorun

Bilgisayarım'ın özelliklerini göstermiyorsa veya "Sistem Geri Yükleme" doğru bir şekilde çalışmıyorsa veya rundll32 exe ile ilgili bir hatayla karşılaştığınızda,hatayı siz de giderebilirsiniz

Çözüm

Bu hataların sorumlusu,yüksek ihtimalle zarar görmüş
Winsta dll dosyasıdır Windows/System32 klasöründe bulunan bu dosya çok kolay bir şekilde zarar görebilir

Sorunu gidermek için bilgisayarı yeniden başlatın ve başlatırken "F8" tuşuna basarak Windows Güvenli mod'da açılmasını sağlayın C:windows/inf klasörüne geçin ve
SR inf dosyasına sağ tıklayarak "Yükle" 'yi seçin Bilgisayarı yenidn başlattığınızda sorun giderilmişse,en son yüklemiş oldğunuz Service Pack'i yeniden yükleyin


Sorun

Açılışta bulunamayan boot ini dosyası


Çözüm

Sistemi XP CD'si ile başlatın ve kurtarma konsoluna geçerek aşağıdaki komutu verin
Kod:
Bootcfg /rebuild

Sorun

XP'de kullandığınız masaüstü,umulmadık bir anda tamamen kaybolabilir Bu bir sorun olduğu için doğal olarak çözümüde var

Çözüm

Kodları not defterine yapıştırın ve uzantısı vbs yaparak kaydedin Ardından oluşan dosya'ya sağ tıklayarak "
Komut İstemiyle Aç" 'ı seçin


PHP- Kodu:
'xp_taskbar_desktop_fixall.vbs - Repairs the Taskbar when minimized programs 

don't show.
'© Kelly Theriot and Doug Knox - 8/22/2003

Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

Message = "To work correctly, the script will close" & vbCR
Message = Message & "and restart the Windows Explorer shell." & vbCR
Message = Message & "This will not harm your system." & vbCR & vbCR
Message = Message & "Continue?"

X = MsgBox(Message, vbYesNo, "Notice")

If X = 6 Then 

On Error Resume Next

WshShell.RegDelete 

"HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerStuckRects2"
WshShell.RegDelete 

"HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerStreamMRU"
WshShell.RegDelete 

"HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerStreamsDesktop"

WshShell.RegDelete "HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerExplorer 

Bars{32683183-48a0-441b-a342-7c2a440a9478}BarSize"

P1 = "HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer"

WshShell.RegWrite p1 & "NoBandCustomize", 0, "REG_DWORD"
WshShell.RegWrite p1 & "NoMovingBands", 0, "REG_DWORD"
WshShell.RegWrite p1 & "NoCloseDragDropBands", 0, "REG_DWORD"
WshShell.RegWrite p1 & "NoSetTaskbar", 0, "REG_DWORD"
WshShell.RegWrite p1 & "NoToolbarsOnTaskbar", 0, "REG_DWORD"
WshShell.RegWrite p1 & "NoSaveSettings",0,"REG_DWORD"
WshShell.RegWrite p1 & "NoToolbarsOnTaskbar", 0, "REG_DWORD"
WshShell.RegWrite p1 & "NoSetTaskbar",0,"REG_DWORD"
WshShell.RegWrite p1 & "NoActiveDesktop",0,"REG_DWORD"
WshShell.RegWrite p1 & "ClassicShell",0,"REG_DWORD"

p1 = "HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionGroup Policy 

ObjectsLocalUserSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer

"

WshShell.RegWrite p1 & "NoCloseDragDropBands", 0, "REG_DWORD"
WshShell.RegDelete p1 & "NoMovingBands"

p1 = "HKLMSoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogonShell"

WshShell.RegWrite p1, "explorer.exe", "REG_SZ"

p1 = "HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerExplorer 

Bars{32683183-48a0-441b-a342-7c2a440a9478}"
WshShell.RegDelete p1 & "BarSize"
WshShell.RegWrite p1, "Media Band", "REG_SZ"

On Error Goto 0

For Each Process in GetObject("winmgmts:"). _
    ExecQuery ("select * from Win32_Process where name='explorer.exe")
   Process.terminate(0)
Next

MsgBox "Finished." & vbcr & vbcr & "© Kelly Theriot and Doug Knox", 4096, 

"Done"

Else

MsgBox "No changes were made to your system." & vbcr & vbcr & "© Kelly Theriot 

and Doug Knox", 40 

Sorun


WMP İç Uygulama Hatası
Çözüm

Başlat=>Çalıştır => regsvr32 jscript dll =>ENTER'a basın

Başlat=>Çalıştır => regsvr32 Vbscript dll => ENTER'a basın


Sorun

Kayıt Defteri Yönetici Tarafından Devredışı Bırakıldı

Çözüm
PHP- Kodu:
'Enable/Disable Registry Editing tools
'© Doug Knox rev 12/06/99
'This code may be freely distributed/modified

Option Explicit
'Declare variables
Dim WSHShellnMyBoxptmustbooterrnumvers
Dim enabdisabjobfuncitemtype

Set WSHShell WScript.CreateObject("WScript.Shell")
"HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem"
p = p & "DisableRegistryTools"
itemtype = "REG_DWORD"
mustboot = "Log off and back on, or restart your pc to" & vbCR & "effect the changes"
enab = "ENABLED"
disab = "DISABLED"
jobfunc = "Registry Editing Tools are now "

'This section tries to read the registry key value. If not present an
'error is generated. Normal error return should be 0 if value is
'present
t = "Confirmation"
Err.Clear
On Error Resume Next
n = WSHShell.RegRead (p)
On Error Goto 0
errnum = Err.Number

if errnum <> 0 then
'Create the registry key value for DisableRegistryTools with value 0
WSHShell.RegWrite p, 0, itemtype
End If

'If the key is present, or was created, it is toggled

'Confirmations can be disabled by commenting out
'the two MyBox lines below

If n = 0 Then
n = 1
WSHShell.RegWrite p, n, itemtype
Mybox = MsgBox(jobfunc & disab & vbCR & mustboot, 4096, t)
ElseIf n = 1 then
n = 0
WSHShell.RegWrite p, n, itemtype
Mybox = MsgBox(jobfunc & enab & vbCR & mustboot, 4096, t)
End If 

Sorun

Bozulan sistem geri yükleme hizmetini yeniden kuralım

Çözüm

Başlat-Çalıştır ==>
%Windir%INF yazın

Açılan klasörde ihtiyacımız olan dosyayı bulabilmemiz için "
Gizli Dosya ve Klasör Göster" seçeneğini aktif hale getirmeliyiz

Bunun için şu yolu izleyelim;

Araçlar---Klasör Seçenekleri---Görünüm---Gizli Dosya ve Klasörleri Göster
seçeneğini işaretleyin ve TAMAM'a basarak yapılan değişikliği onaylayın

sr inf dosyasını bulun ve sağ tıklayarak YÜKLE 'yi seçin Sizden Service Pack 2 cd'sini isteyecektir O yüzden bu işlemlerden önce mutlaka Windows XP SP2 cd'si optik sürücünüz içerisinde olmalıdır

NOT

Eğer daha önce Windows klasörü içerisinde ServicePackFilesi386 klasörü varsa cd'ye gerek yok demektir

Sizden İstenilecek Olan Dosyalar

FILELIST XML
RSTRUI EXE
SR SYS
SRCLIENT DLL
SRDIAG EXE
SRFRAME MMF
SRRSTR DLL
SRSVC DLL
SRVSVC DLLSorun

Görev Yöneticiniz Yönetici Tarafından Kapatılmıştır

Çözüm

Kodları not defterine yapıştırın ve uzantısnı reg yaparak kaydedin Ardından oluşan dosya üzerinde çift tıklayarak girişi onaylayın
PHP- Kodu:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem]
"DisableTaskMgr"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionGroup Policy ObjectsLocalUserSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem]
"DisableTaskMgr"=dword:00000000
"**del.DisableTaskMgr"=" "

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciessystem]
"DisableTaskMgr"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogon]
"DisableCAD"=dword:00000000 

Sorun

Windows XP'de tüm uyarı seslerinin kaybolup gitmesi (yalan olması )

Çözüm

Kodları not defterine yapıştırın ve uzantısını reg yaparak kaydedin Ardından oluşan dosya üzerinde çift tıklayarak girişi onaylayın
PHP- Kodu:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.Default]
@="Windows"
"DispFileName"="@mmsys.cpl,-5856"

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.Default.Default]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.Default.Default.Current]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,44,00,69,00,6e,00,67,00,2e,00,77,00,61,

 00,76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.Default.Default.Default]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,44,00,69,00,6e,00,67,00,2e,00,77,00,61,

 00,76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultAppGPFault]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultAppGPFault.Current]
@=""

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultAppGPFault.Default]
@=hex(2):00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultCCSelect]
@=""

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultClose]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultClose.Current]
@=""

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultClose.Default]
@=hex(2):00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultCriticalBatteryAlarm]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultCriticalBatteryAlarm.Current]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,42,00,61,00,74,00,74,00,65,00,72,00,79,

nbsp;00,20,00,43,00,72,00,69,00,74,00,69,00,63,00,61,00,6c,00,2e,00,77,00,61,00,

 76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultCriticalBatteryAlarm.Default]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,42,00,61,00,74,00,74,00,65,00,72,00,79,

nbsp;00,20,00,43,00,72,00,69,00,74,00,69,00,63,00,61,00,6c,00,2e,00,77,00,61,00,

 76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultDeviceConnect]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultDeviceConnect.Current]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,48,00,61,00,72,00,64,00,77,00,61,00,72,

nbsp;00,65,00,20,00,49,00,6e,00,73,00,65,00,72,00,74,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,

 00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultDeviceConnect.Default]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,48,00,61,00,72,00,64,00,77,00,61,00,72,

nbsp;00,65,00,20,00,49,00,6e,00,73,00,65,00,72,00,74,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,

 00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultDeviceDisconnect]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultDeviceDisconnect.Current]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,48,00,61,00,72,00,64,00,77,00,61,00,72,

nbsp;00,65,00,20,00,52,00,65,00,6d,00,6f,00,76,00,65,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,

 00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultDeviceDisconnect.Default]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,48,00,61,00,72,00,64,00,77,00,61,00,72,

nbsp;00,65,00,20,00,52,00,65,00,6d,00,6f,00,76,00,65,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,

 00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultDeviceFail]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultDeviceFail.Current]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,48,00,61,00,72,00,64,00,77,00,61,00,72,

 00,65,00,20,00,46,00,61,00,69,00,6c,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultDeviceFail.Default]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,48,00,61,00,72,00,64,00,77,00,61,00,72,

 00,65,00,20,00,46,00,61,00,69,00,6c,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultLowBatteryAlarm]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultLowBatteryAlarm.Current]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,42,00,61,00,74,00,74,00,65,00,72,00,79,

 00,20,00,4c,00,6f,00,77,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultLowBatteryAlarm.Default]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,42,00,61,00,74,00,74,00,65,00,72,00,79,

 00,20,00,4c,00,6f,00,77,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMailBeep]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMailBeep.Current]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,4e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,

 00,77,00,61,00,76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMailBeep.Default]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,4e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,

 00,77,00,61,00,76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMaximize]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMaximize.Current]
@=""

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMaximize.Default]
@=hex(2):00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMenuCommand]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMenuCommand.Current]
@=""

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMenuCommand.Default]
@=hex(2):00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMenuPopup]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMenuPopup.Current]
@=""

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMenuPopup.Default]
@=hex(2):00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMinimize]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMinimize.Current]
@=""

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMinimize.Default]
@=hex(2):00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultOpen]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultOpen.Current]
@=""

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultOpen.Default]
@=hex(2):00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultPrintComplete]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultPrintComplete.Current]
@=""

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultPrintComplete.Default]
@=hex(2):00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultRestoreDown]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultRestoreDown.Current]
@=""

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultRestoreDown.Default]
@=hex(2):00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultRestoreUp]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultRestoreUp.Current]
@=""

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultRestoreUp.Default]
@=hex(2):00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultShowBand]
@=""

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemAsterisk]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemAsterisk.Current]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,45,00,72,00,72,00,6f,00,72,00,2e,00,77,

 00,61,00,76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemAsterisk.Default]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,45,00,72,00,72,00,6f,00,72,00,2e,00,77,

 00,61,00,76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemExclamation]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemExclamation.Current]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,45,00,78,00,63,00,6c,00,61,00,6d,00,61,

 00,74,00,69,00,6f,00,6e,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemExclamation.Default]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,45,00,78,00,63,00,6c,00,61,00,6d,00,61,

 00,74,00,69,00,6f,00,6e,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemExit]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemExit.Current]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,53,00,68,00,75,00,74,00,64,00,6f,00,77,

 00,6e,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemExit.Default]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,53,00,68,00,75,00,74,00,64,00,6f,00,77,

 00,6e,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemHand]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemHand.Current]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,43,00,72,00,69,00,74,00,69,00,63,00,61,

 00,6c,00,20,00,53,00,74,00,6f,00,70,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemHand.Default]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,43,00,72,00,69,00,74,00,69,00,63,00,61,

 00,6c,00,20,00,53,00,74,00,6f,00,70,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemNotification]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemNotification.Current]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,42,00,61,00,6c,00,6c,00,6f,00,6f,00,6e,

 00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemNotification.Default]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,42,00,61,00,6c,00,6c,00,6f,00,6f,00,6e,

 00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemQuestion]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemQuestion.Current]
@=""

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemQuestion.Default]
@=hex(2):00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemStart]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemStart.Current]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,53,00,74,00,61,00,72,00,74,00,75,00,70,

 00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemStart.Default]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,53,00,74,00,61,00,72,00,74,00,75,00,70,

 00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultWindowsLogoff]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultWindowsLogoff.Current]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,4c,00,6f,00,67,00,6f,00,66,00,66,00,20,

 00,53,00,6f,00,75,00,6e,00,64,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultWindowsLogoff.Default]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,4c,00,6f,00,67,00,6f,00,66,00,66,00,20,

 00,53,00,6f,00,75,00,6e,00,64,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultWindowsLogon]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultWindowsLogon.Current]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,4c,00,6f,00,67,00,6f,00,6e,00,20,00,53,

 00,6f,00,75,00,6e,00,64,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultWindowsLogon.Default]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,4c,00,6f,00,67,00,6f,00,6e,00,20,00,53,

 00,6f,00,75,00,6e,00,64,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00 

Sorun

Sistem Geri Yükleme hizmetini çalıştırdığınızda, yalnızca boş bir takvim ile karşılaşıyorsanız eğer çözüm olarak aşağıdakini deneyebilirsiniz


Çözüm

Kodları not defterine yapıştırın Farklı Kaydet'i seçerek,dosya uzantısına reg yazın Kaydedilen dosyaya çift tıklayın ve kaydı onaylayın
PHP- Kodu:
 Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_CLASSES_ROOT.htc]
  "Content Type"="text/x-component"
  @="htcfile"

  [HKEY_CLASSES_ROOTMIMEDatabaseContent Typetext/x-component]
  "CLSID"="{3050f4f8-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}"
  "Extension"=".htc"

  [HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{3050f4f8-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}]
  @="Microsoft Html Component"
  [HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{3050f4f8-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}InProcServer32]
  @="C:WINDOWSSystem32mshtml.dll"
  "ThreadingModel"="Apartment""

  [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClasses.htc]
  "Content Type"="text/x-component"
  @="htcfile

Sorun

İmzasız Sürücü uyarılarında kafanız karışmasın Sürücü imzasız olsa bile sizi uyarmadan direk kurulsun


Çözüm

Başlar>Çalıştır = regedit yazın ve aşağıdaki yolu takip edin

HKEY_CURRENT_USER---Software---Policies---Microsoft---Windows NT---Driver Signing ve sağ panel'de
BehaviorOnFailedVerify isminde bir DWORD değeri oluşturun Değerini "0" olarak ayarlayın


Sorun

Ağ Erişiminde Oluşan "Hata 1606"

Çözüm

Uzantısı vbs yaparak kaydedin ve çalıştırın
PHP- Kodu:
Option Explicit

Dim WSHShellnMyBoxpitemtypeTitle
Dim FSOWinFolder

Set FSO CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set WinFolder fso.GetSpecialFolder(0)
Set FSO Nothing

WinFolder Left(WinFolder,3)


Set WSHShell WScript.CreateObject("WScript.Shell")
"HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerShell Folders"
p = p & "Common Administrative Tools"
itemtype = "REG_SZ"
n = WinFolder & "Documents and SettingsAll UsersStart MenuProgramsAdministrative Tools"

WSHShell.RegWrite p, n, itemtype
Title = "Common Administrative Tools are now reset." & vbCR
Title = Title & "You may need to Log off/Log on or" & vbCR
Title = Title & "reboot for the change to take effect."
MyBox = MsgBox(Title,4096,"Finished") 

Sorun

Yardım ve Destek servisim çalışmıyor Ne olur yardım edin !

Çözüm
PHP- Kodu:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionApp PathsHELPCTR.EXE]
@="C:WINNTPCHealthHelpCtrBinariesHelpCtr.exe"

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{8E82AD02-D1A3-11D2-9374-00C04F72DAF7}]
@="Help and Support Services: Upload Manager"
"AppID"="{8E82AD01-D1A3-11D2-9374-00C04F72DAF7}"
"ThreadingModel"="Both"

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{8E82AD03-D1A3-11D2-9374-00C04F72DAF7}]
@="Help and Support Services: Connection State"
"AppID"="{8E82AD01-D1A3-11D2-9374-00C04F72DAF7}"
"ThreadingModel"="Both"

[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServiceshelpsvc]
"Type"=dword:00000020
"Start"=dword:00000002
"ErrorControl"=dword:00000001
"ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,
74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,
00,76,00,63,00,68,00,6f,00,73,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2d,00,
6b,00,20,00,6e,00,65,00,74,00,73,00,76,00,63,00,73,00,00,00
"DisplayName"="Help and Support"
"DependOnService"=hex(7):52,00,50,00,43,00,53,00,53,00,00,00,00,00
"DependOnGroup"=hex(7):00,00
"ObjectName"="LocalSystem"
"Description"="Enables Help and Support Center to run on this computer. If this service is stopped, Help and Support Center will be unavailable. If this service is disabled, any services that explicitly depend on it will fail to start."
"FailureActions"=hex:80,51,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,03,
00,01,00,00,00,64,00,00,00,01,00,00,00,64,00,00,00,00,00,00,00,64,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServiceshelpsvcParameters]
"ServiceDll"=hex(2):25,00,57,00,49,00,4e,00,44,00,49,00,52,00,25,00,5c,00,50,
00,43,00,48,00,65,00,61,00,6c,00,74,00,68,00,5c,00,48,00,65,00,6c,00,70,00,
43,00,74,00,72,00,5c,00,42,00,69,00,6e,00,61,00,72,00,69,00,65,00,73,00,5c,
00,70,00,63,00,68,00,73,00,76,00,63,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServiceshelpsvcSecurity]
"Security"=hex:01,00,14,80,90,00,00,00,9c,00,00,00,14,00,00,00,30,00,00,00,02,
00,1c,00,01,00,00,00,02,80,14,00,ff,01,0f,00,01,01,00,00,00,00,00,01,00,00,
00,00,02,00,60,00,04,00,00,00,00,00,14,00,fd,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,
05,12,00,00,00,00,00,18,00,ff,01,0f,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,
20,02,00,00,00,00,14,00,8d,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,0b,00,00,00,00,
00,18,00,fd,01,02,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,23,02,00,00,01,01,
00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServiceshelpsvcEnum]
"0"="RootLEGACY_HELPSVC000"
"Count"=dword:00000001
"NextInstance"=dword:00000001


[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}]
@="Help and Support"
"LocalizedString"="@explorer.exe,-7021"
"InfoTip"="@explorer.exe,-7001"

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}DefaultIcon]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,68,00,
65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,32,00,34,
00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}InProcServer32]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,68,00,
64,00,6f,00,63,00,76,00,77,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00
"ThreadingModel"="Apartment"

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}Instance]
"CLSID"="{3f454f0e-42ae-4d7c-8ea3-328250d6e272}"

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}InstanceInitPropertyBag]
"CLSID"="{13709620-C279-11CE-A49E-444553540000}"
"command"="@shell32.dll,-12709"
"method"="Help"

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}shellex]

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}shellexContextMenuHandlers]

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}shellexContextMenuHandlers{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}]
@=""

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}shellexMayChangeDefaultMenu]
@=""

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}ShellFolder]
"Attributes"=dword:00000000 

Sorun

Windows Update [Hata Kodu: 0x8DDD0009] Çözümü nedir ? Bulana +rep

Çözüm


Windows Installer 31 Redistributable (v2) İndirin

Internet Explorer'ı kapatın ve Tanımlama Bilgilerini temizleyin

Başlat-Çalıştır 'a girin ve aşağıdaki komutu vererek update servisini kapatın

net stop wuauserv

Başlat-Çalıştır'a girin ve birer birer dosyaları tazeleyin

regsvr32 wuapi dll
regsvr32 wups dll
regsvr32 wuaueng dll
regsvr32 wuaueng1 dll
regsvr32 wucltui dll
regsvr32 wuweb dll
regsvr32 MSXML3 dll
regsvr32 qmgr dll
regsvr32 qmgrprxy dll
regsvr32 jscript dll


Başlat-Çalıştır'a girin ve update servisini çalıştırın

net start wuauserv


Sorun

XP'deki ikonlarım nedense normalden daha büyük gözüküyorlar


Çözüm
Kod:
Windows Registry Editor Version 5.00
 
[HKEY_CURRENT_USERControl PaneldesktopWindowMetrics]
"Shell Icon BPP"="16"
"Shell Icon Size"="32"
 
[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer]
"NoSaveSettings"=dword:00000000

Sorun

Sağ tıkladığımda sistem çöküyor RightClick Spy


Çözüm
Kod:
Windows Registry Editor Version 5.00
 
[-HKEY_CLASSES_ROOTAllFilesystemObjectsshellexContextMenuHandlersShortcutShredXP] 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer]
"NoViewContextMenu"=dword:00000000
 
[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer]
"NoViewContextMenu"=dword:00000000
 
[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer]
"NoSetTaskbar"=dword:00000000
 
[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer]
"NoSaveSettings"=dword:00000000

Sorun

Arkadaşlar ben Office kuracağım fakat ürün anahtarını unuttum
Arkadaşlar ben XP kuracağım fakat ürün anahtarını unuttum
Arkadaşlar sevgilim beni terketti


Çözüm
Buraya TıklayınSorun

Aman Allahım! ,admin şifremi unuttum


ÇözümDosya'yı CD'ye yazdırın ve sistemi bu cd ile başlatın


Tıklarsanız İnerSorun

WMP11,Windows Defender,IE7 gibi lisans doğrulaması isteyen programları "KORSAN" XP'ye kuramıyorum Lütfen allah rızası için yardım edin

Çözüm

Buraya TıklayınSorun

Microsoft Update'e bağlandıktan bir süre sonra ya da Microsoft Update arkaplan'da çalışmaya başladığında
svchost exe servisinin CPU kullanımı %100 'de sabitlenip ,bellek kullanımı ise 100 MB'a kadar ulaşıyor Ne yapmalıyım ?

Çözüm

Bu sorun yalnızca Microsoft Update 'i kullananlar için geçerli Yalnızca Windows Update 'i kullananlar için bir sorun yok

Bill Amca'nın Yaması*Döküman'ı Hazırlayan*

ICEEXOL

(ForumAlev & WarezDestek)
 
 
 
 
 
  #2
 
--->: Standart Windows XP'de Sıklıkla Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri


Sorun

XP kurulumu sırasında "
STOP 0x0000008e" ya da STOP 0x00000050 PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA hatası alıyorum Ne yapmam gerekiyor ?

Çözüm

Sorun büyük bir ihtimal, yanlış konfigüre edilmiş ram modüllerinden kaynaklanıyor Eğer 2 adet ram varsa,bir tanesini çıkartın ve kuruluma tekrar geçinSorun

Windows SP2 kurulumdan sonra sistem sürekli yeniden başlıyor ve aşağıdaki hatayı veriyor;

0x000000FC (ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY)

Çözüm

Bilgisayar yeniden başladığında güvenli mod'a geçin Başlat=> Çalıştır =>
cmd yazın ve aşağıdaki komutu verin;

bootcfg /raw “/noexecute=alwaysoff /fastdetect” /id 1


Sorun

Belirli aralıklarla WinSP2'de
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL hatasını alıyorum Ne yapmalıyım ?

Çözüm

Buraya Tıkla


Sorun

Internet Explorer kullanıyorum Fakat isteğim dışında anlamsız pencereler açılıyor Ayrıca başlangıç sayfam salt mod'a geçmiş durumda,ne önerebilirsiniz ?Çözüm


Bu bir CWS (CoolWebSearch) zararlısı olabilir Aşağıdaki kodları not defterine yapıştırın ve uzantısını reg yaparak kaydedin Oluşan dosya üzerinde çift tıklayın ve girişi onaylayın
PHP- Kodu:
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoftInternet ExplorerControl Panel]
"GeneralTab"=dword:00000000
"ProgramsTab"=dword:00000000
"SecurityTab"=dword:00000000
"ContentTab"=dword:00000000
"PrivacyTab"=dword:00000000
"AdvancedTab"=dword:00000000
"ConnectionsTab"=dword:00000000
"HomePage"=dword:00000000
"Accessibility"=dword:00000000
"CertifPers"=dword:00000000
"CertifSite"=dword:00000000
"SecChangeSettings"=dword:00000000
"SecAddSites"=dword:00000000
"FormSuggest"=dword:00000000
"FormSuggest Passwords"=dword:00000000
"Connwiz Admin Lock"=dword:00000000
"Settings"=dword:00000000
"ResetWebSettings"=dword:00000000
"Connection Wizard"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINESoftwarePoliciesMicrosoftInternet ExplorerControl Panel]
"GeneralTab"=dword:00000000
"ProgramsTab"=dword:00000000
"SecurityTab"=dword:00000000
"ContentTab"=dword:00000000
"PrivacyTab"=dword:00000000
"AdvancedTab"=dword:00000000
"ConnectionsTab"=dword:00000000
"HomePage"=dword:00000000
"Accessibility"=dword:00000000
"CertifPers"=dword:00000000
"CertifSite"=dword:00000000
"SecChangeSettings"=dword:00000000
"SecAddSites"=dword:00000000
"FormSuggest"=dword:00000000
"FormSuggest Passwords"=dword:00000000
"Connwiz Admin Lock"=dword:00000000
"Settings"=dword:00000000
"ResetWebSettings"=dword:00000000
"Connection Wizard"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer]
"NoFolderOptions"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoftInternet ExplorerRestrictions]
"NoBrowserOptions"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer]
"NoSaveSettings"=dword:00000000 

Sorun

Arkadaşlar Norton Antivirus programını kurdum ve daha sonra kaldırdım Fakat antivirüs'ten başka diğer tüm servisleri sistemimde çalışır vaziyette kaldılar Bu programdan nasıl kurtulabilirim

Çözüm

Buraya Tıkla


Sorun

Masaüstü ikonlarım tanınmaz bir hale geldi İşte aşağıdaki gibiÇözüm

Buraya TıklaSorun

WinXP SP2'de Güvenlik Merkezini başlatamıyorum Hata 1083 ve benzeri uyarılar veriyor Çözüm istiyorum!!!

Çözüm

Buraya Tıkla


Sorun


Ya arkadaşlar,XP'deki disk birleştirici programında "BİRLEŞTİR" 'e bastığımda program bana kendisini tekrar yüklememi söylüyor Belli ki birşeyler olmuş Nasıl yükleyebilirim ?

Çözüm

Gizli Dosyaları Görünür hale getirelim ve başlat-çalıştır'a aşağıdaki yapıştıralım

%Windir%Inf

Ardından
dfrg inf dosyasına sağ tıklayalım ve "YÜKLE" 'ye tıklayalım


Sorun

Çalıştır'a defrag exe yazıyorum Fakat XP,disk birleştirme uygulamasını bulamadığını ya da benzeri bir uyarı veriyor ?

Çözüm

Çalıştır'a aşağıdaki kodları yazarak 2 dosyayıda tazeleyelim


regsvr32 dfrgsnap dll
regsvr32 dfrgui dll
 
 
  BUGÜN 106 ziyaretçiGELMİŞ
Sitetistik
 
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol